INFO BEATRIXPARK

Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam, voor publiek geopend in mei 1938. Het oudste deel van het park is in de jaren dertig ontworpen door mejuffrouw Mulder, een stedenbouwkundige van de gemeente, in de romantische stijl.

HISTORIE

In 1932 is door de directeur van Publieke Werken voorgesteld een park aan te leggen tussen het Scheldeplein en de Beethovenstraat. Maar de wethouder van Publieke Werken De Miranda voelde er niet veel voor, omdat in die buurt al veel villa’s met groen stonden en de grond duur was. Hij vond het wel goed dat er verder nagedacht werd over het plan.

Een jaar later, eind 1933, werd een plan gemaakt voor de aanleg van het park. Op 24 mei 1935 keurden de burgemeester en wethouders het plan goed en werd besloten dat het door werklozen zou worden aangelegd. In die tijd was er namelijk een economische crisis, dus waren er veel mannen die aan het werk moesten worden gezet om geld te verdienen voor hun gezin. De aanleg was vooral nodig omdat er behoefte was aan ontspanningsmogelijkheden in de omgeving, ook al was het een goed verzorgde buurt.

Daarom was men van plan om veel wandelpaden en een speelweide aan te leggen. Ook dacht men aan vijvers waarin kon worden gekanood. De kosten waren geschat op 300.000 gulden. De gemeenteraad was akkoord met de aanleg. In 1936 gingen ze beginnen met de aanleg van het park. Op 14 mei 1938 was de aanleg bijna klaar en kon het park worden geopend.

Het park heette eerst het Park Zuid, maar toen koningin Beatrix werd geboren besloot de gemeenteraad op 8 juni 1938 het park naar Beatrix te vernoemen. Sindsdien heet het park het Beatrixpark. In 1939 werd er nog een kinderbadje en een zandbak aan het park toegevoegd waar nu de RAI staat. Toen ze de speelplaats moesten afbreken omdat de RAI zou worden gebouwd, is er opnieuw een speelplaats met een badje aangelegd in het park. Dit badje is er nog steeds.

DE ARTSENIJHOF

De Artsenijhof is een medicinale kruidentuin die in 1972 ter gelegenheid van de Floriade is aangelegd. Eind vorige eeuw was de hof vanwege het arbeidsintensieve karakter zodanig verwaarloosd dat het stadsdeel Zuideramstel geen onderhoud meer wilde leveren en opheffing dreigde.
Op initiatief van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is 1999 afgesproken, dat de gemeente nog wel de plantjes zou leveren en ook het groot onderhoud van de bestratingen en van de heggen zou verzorgen, maar dat al het wieden, snoeien, afvoeren van afval, schoonhouden van bestratingen, her- en bijplanten van kruiden, sproeien, etc., door vrijwilligers zou worden gedaan. Dat is sindsdien een vaste taakverdeling gebleven.

WANDELINGEN
Elk jaar kunt u weer meedoen met de maandelijkse IVN-rondleidingen door ons mooie park onder leiding van Natuurgids Henk Wolters. Data: ELKE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND. Check agenda van IVN Amsterdam voor de laatste en meest up-to-date informatie: IVM AMSTERDAM
Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.
In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.

VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is in 1981 door omwonenden opgericht om te voorkomen dat een deel van het park zou worden opgeofferd voor bebouwing. De vereniging heeft dit niet weten te voorkomen,
maar wel is bereikt dat in 1994 ter compensatie een braakliggend gebied aan het park is toegevoegd: de Natte vallei.
In 2005 heeft het oude deel van het park de gemeentelijke monumentenstatus verworven.
Op dit moment wordt het zuidelijke deel van het Beatrixpark heringericht; ook hierbij is de vereniging betrokken.
De vereniging heeft ongeveer 1.100 leden. Wilt u meer weten over wat deze mooie vereniging betekent voor het Beatrixpark? Of wilt u zelf ook Vriend worden? Kijk even op hun website: www.vriendenbeatrixpark.nl

PARKGEBOUW

Aan de rand van het kinderbad in het monumentale deel van het Beatrixpark heeft Marc Prosman Architecten in opdracht van Stadsdeel Zuid een bescheiden parkgebouw ontworpen. Naast openbare toiletten, opslagruimte voor de dienst groenonderhoud, toezicht kinderbad en een servicepunt, hebben ook de Vrienden van het Beatrixpark een eigen ruimte in het gebouw.

Het is vormgegeven als een vrijstaand paviljoen, in de groenstrook ten noorden van het kinderbadje. Het gebouw is solitair, maar gaat diverse relaties aan met de omgeving. De bestaande karakteristieke gebogen arcade rondom het kinderbad is vertaald in de rondingen van het nieuwe gebouw. Zo sluit het aan bij de arcade.

In het gebouw zijn duurzame maatregelen genomen, zoals FSC hout, een gras-kruiden dak en energiezuinige verlichting op bewegingsmelders.